Phòng TNTĐ thăm và hợp tác với Đài Loan
15 Tháng 11
Quyết định 460/QĐ-VKHTLVN ngày 09/8/2019 v/v Ban hành tiêu chuẩn cơ sở
17 Tháng 10
Tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long
09 Tháng 08
Chương trình “Quốc gia số” tiếp cận cách mạng 4.0
14 Tháng 07
Ngày Nước thế giới 2018 (22/3): Khai thác tiềm năng của tự nhiên để quản lý và bảo vệ tài nguyên nước hiệu quả
14 Tháng 07
Tổng hội Xây dựng Việt Nam tham gia Hội thảo về quy hoạch của Ban Kinh tế Trung ương
11 Tháng 07
Hội thảo khoa học góp ý cho luận án của NCS. Bùi Văn Hữu
25 Tháng 04
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: 'Hệ thống thủy lợi còn là không gian sống của người dân'
08 Tháng 04
NCS. Tô Vĩnh Cường bảo vệ thành công luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện
14 Tháng 02
Hội thảo báo cáo kết quả khoa học công nghệ năm 2022 của Phòng Thí nghiệm điểm Quốc gia về động lực học sông biển
08 Tháng 12
Đại hội Công đoàn cơ sở Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027
12 Tháng 11
Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia Mã số: ĐTĐLCN.40/18.
15 Tháng 09
Lễ công bố Quyết định về bổ nhiệm Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
28 Tháng 06
Đô thị cần tự đánh giá khả năng chống chịu BĐKH
05 Tháng 04
Hội thảo báo cáo kết quả khoa học công nghệ năm 2021 của Phòng Thí nghiệm điểm Quốc gia về động lực học sông biển
21 Tháng 11
Hội thảo khoa học góp ý cho luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Tô Vĩnh Cường
10 Tháng 10
Hội thảo khoa học góp ý cho luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Hoàng Nam Bình
10 Tháng 10
Lễ công bố quyết định của Giám đốc Phòng TNTĐ về việc bổ nhiệm các Phó Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Động lực Cửa sông ven biển và Hải đảo
08 Tháng 06