Assessing the influence of human activities on flash flood susceptibility in mountainous regions of Vietnam
19 Tháng 03
Đánh giá về hiệu quả của giải pháp giảm thiểu hiện tượng ô nhiễm bùn đen và xói lở ở bãi biển Quy Nhơn
28 Tháng 07
Đánh giá khả năng thoát lũ của sông Hồng khi nạo vét, hạ thấp cao độ các bãi sông
04 Tháng 04
Nghiên cứu mô hình vật lý lựa chọn giải pháp tiêu năng hiệu quả cho đập dâng Bảy Yển trên sông Kôn - Hà Thanh
20 Tháng 02
Vấn đề dự báo diễn biến lòng dẫn sông Hồng khi xét đến khai thác cát trên lòng sông
04 Tháng 02
Quản lý lũ tổng hợp, một cách tiếp cận hiện đại và thực tế trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai do lũ lụt trên các lưu vực sông ở Việt Nam
13 Tháng 11
Mô phỏng tác động của dòng chảy qua Tuynel TN1 tới ổn định lòng dẫn và trụ cầu Ngàn Trươi trên đường Hồ Chí Minh bằng mô hình toán 3D
06 Tháng 11
Tác động của vận hành hồ chứa thượng nguồn và nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến khả năng lấy nước của các công trình ven biển Bắc Bộ trong mùa kiệt
17 Tháng 04
Tác động của việc hạ thấp lòng sông đến chế độ thủy văn và hình thái lòng dẫn sông Hồng
04 Tháng 04
Tính toán tiêu năng dòng mặt sau bậc thụt có mũi hất cong và góc hất lớn
26 Tháng 02
Đánh giá hiện trạng về sự ổn định và hiệu quả của các giải pháp, công nghệ bảo vệ bờ sông, bờ biển ở Việt Nam
08 Tháng 01
Tác động của hệ thống hồ chứa thượng nguồn đến sự biến đổi chế độ thủy văn, thủy lực và lòng dẫn hạ du
10 Tháng 10
Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của các giải pháp công trình nhằm làm giảm độ đục cho các bãi tắm biển Đồ Sơn trên mô hình vật lý trong bể sóng triều
04 Tháng 10