02 Tháng 05

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển (KLORCE) và Phòng thí nghiệm thủy lực Nepal Hydrolab đang chuẩn bị đề cương chung cho dự án hợp tác trao đổi khoa học công nghệ giữa 2 đơn vị. Hiện tại, đơn đăng ký nghiên cứu khả thi giữa KLORCE và Hydrolab đã được cơ quan hợp tác Na Uy (NOREC) phê duyệt. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho đề cương tổng thể, Hydrolab đã mời đối tác phía Việt Nam (KLORCE) sang Nepan để tham dự cuộc họp và thống nhất các nội dung của dự án.

Đây là dự án phi lợi nhuận, được NOREC hỗ trợ tài chính cho các quá trình xây dựng đề cương và quá trình thực hiện dự án. Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực về khoa học, công nghệ thông qua các chương trình trao đổi cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) giữa 2 đơn vị.

Phòng TNTĐ đã cử bà Trần Hương Cẩm – điều phối viên của dự án phía Việt Nam và ông Hoàng Đức Vinh – cán bộ tham gia dự án, tham dự cuộc họp tại Nepal từ ngày 24/4/2024 đến ngày 26/4/2024.

Hình 1. Đoàn công tác chụp ảnh với lãnh đạo của Hydrolab

Đoàn công tác được đón tiếp bởi tổng giám đốc, TS. Meg Bahadur Bishwakarma, giám đốc phụ trách thí nghiệm mô hình vật lý TS Yogesh Khadka, và TS Umesh Singh, phụ trách lĩnh vực kỹ thuật sông ngòi.

Trong ngày làm việc đầu tiên, phía bạn đã tổ chức buổi gặp mặt, giới thiệu về Hydrolab và những thế mạnh cũng như các dự án đang triển khai tại Hydrolab. Ông Hoàng Đức Vinh, thay mặt đoàn công tác, đã giới thiệu về lịch sử hình thành, cơ sở vật chất, thế mạnh, các hướng nghiên cứu đã, đang triển khai tại KLORCE. Đoàn cũng được đi thăm khu thí nghiệm mô hình vật lý và tham gia thí nghiệm mô hình tràn xả lũ thủy điện Tanahu.

Hình 2. Tham quan thí nghiệm tràn xả lũ thủy điện Tanahu

Trong các ngày tiếp theo, hai bên đã dành thời gian để thảo luận, rà soát từng nội dung, dự toán và các văn bản, tài liệu liên quan để hoàn thiện hồ sơ của đề cương tổng thể. Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, nội dung tổng thể đã được hai bên thống nhất và sẽ nộp cho NOREC trong tháng 6 năm 2024.

Hình 3. Làm việc cùng nhau để thống nhất nội dung đề cương chung của dự án

Ngày 26/4/2024, đoàn công tác đã trở về Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến đi./.

Theo KLORCE