13 Tháng 04

Đây là chủ đề của Hội thảo do Ban Quản lý Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ (FIRST) tổ chức ngày 14/3/2018. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế đến từ Hà Lan, Đức, Thái Lan, Đài Loan và các nhà quản lý của Việt Nam.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm về: xây dựng chính sách sao cho hệ thống tri thức, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo quốc gia vận hành hiệu quả; các mô hình đổi mới sáng tạo thành công; quản trị đổi mới sáng tạo đối với các nền kinh tế mới nổi. Đồng thời cùng nhau trao đổi, thảo luận về quản trị đổi mới sáng tạo và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo vùng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp... 
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh nhấn mạnh: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang mang lại thời cơ cũng như thách thức không nhỏ cho Việt Nam. Đây chính là thời điểm mà yếu tố về năng lực sáng tạo phải thể hiện được vai trò tích cực và quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Muốn vậy, cần có sự tham gia của các cơ quan quản lý và tổ chức xã hội, từ khu vực công tới khu vực tư, từ các đối tác trong nước và nước ngoài...; cần có sự thay đổi cách thức quản lý, cách thức phối hợp và tổ chức thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ về KH&CN và đổi mới sáng tạo - đây cũng chính là đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước. Thứ trưởng tin tưởng, Hội thảo sẽ giúp các nhà quản lý của Việt Nam học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu về đổi mới sáng tạo, hệ thống đổi mới sáng tạo và nền kinh tế dựa vào đổi mới sáng tạo... qua đó có những gợi suy cho Việt Nam trong thời gian tới.

Theo khoahocvacongnghevietnam