06 Tháng 01

Tham dự Hội nghị về phía Lãnh đạo Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam có GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện; GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện, PGS.TS.Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện, TS. Nguyễn Tiếp Tân - Phó Giám đốc Viện cùng Lãnh đạo và chuyên viên các Ban chức năng.

Về phía Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển (Phòng TNTĐ) có Ban Giám đốc, các cán bộ nguyên là lãnh đạo, cùng tập thể cán bộ viên chức của Phòng hiện nay.

GS.TS.Lê Văn Nghị - Phó Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển đọc báo cáo tổng kết

Thay mặt Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển, GS.TS.Lê Văn Nghị - Phó Giám đốc Phòng TNTĐ đã đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn mọi mặt do ảnh hưởng của đại dịch Covid, Phòng TNTĐ tiếp tục nắm bắt các yêu cầu của công tác tái cơ cấu ngành thủy lợi liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của Phòng, nắm bắt kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ triển khai của Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN và các nhiệm vụ lớn của Viện.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhân lực, tài chính hạn chế mà phải triển khai hỗ trợ rất nhiều nhiệm vụ nghiên cứu, nhiệm vụ KHCN ứng dụng nhưng với sự đồng thuận của tập thể lãnh đạo và các cá nhân nên Phòng TNTĐ đã hoàn thành tốt công việc.

GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biểu dương những cố gắng lớn của tập thể cán bộ viên chức Phòng TNTĐ, đồng thời yêu cầu Phòng tiếp tụ kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao lượng nguồn nhân lực, rà soát, điều chỉnh các mục tiêu chiến lược, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tích cực tham gia cung cấp các dịch vụ công, tăng cường hợp tác quốc tế... nhằm phát triển ổn định, bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam và nâng cao năng lực về mọi mặt để thực hiện những nhiệm vụ mới do Nhà nước và Bộ giao đặc biệt trước bối cảnh phát triển mới của đất nước, của ngành để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới./.

Nhân dịp này, Phòng TNTĐ đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất năm 2019.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Theo ihrce.org.vn