12 Tháng 01

Sáng ngày 11/1/2024, Trung tâm nghiên cứu không gian và viễn thám, trường ĐH Quốc lập Trung ương Đài Loan (NCU) đã tổ chức hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cho NCS Hoàng Đức Vinh.

Sau thời gian hơn 5 năm học tập tại Đài Loan, NCS Hoàng Đức Vinh đã xuất bản được 3 bài báo ISI Q1, tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại 8 hội thảo Quốc tế và hoàn thành luận án của mình với nội dung “Đánh giá định lượng tác động của con người đến khả năng xảy ra lũ quét ở vùng núi Việt Nam”.

Theo nội dung của nghiên cứu, lũ quét gây ra mối đe dọa đáng kể và ngày càng gia tăng đối với tính mạng, cơ sở hạ tầng và tài sản ở các vùng miền núi Việt Nam. Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã trải qua quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng, trở thành một trong những Quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực. Tuy nhiên, tiến trình này đi kèm với quá trình đô thị hóa, chuyển đổi diện tích đất và giảm độ che phủ rừng tự nhiên, làm trầm trọng thêm nguy cơ lũ quét.

Nghiên cứu tập trung vào hai mục tiêu: (1) Nâng cao hiệu suất của mô hình học máy (ML) để dự đoán mức độ nhạy cảm với lũ quét và (2) Đánh giá tác động định lượng của các hoạt động của con người đến mức độ nhạy cảm với lũ quét trong hai thập kỷ gần đây ở miền núi Việt Nam.

Để giải quyết hai mục tiêu trên, nghiên cứu đã khảo sát 452 điểm lũ quét lịch sử và phân tích 15 yếu tố độc lập ảnh hưởng đến lũ quét. Từ những dữ liệu này, nghiên cứu đã sử dụng nhiều thuật toán học máy khác nhau để dự đoán xác suất xảy ra lũ quét. Các thuật toán học máy được tối ưu hóa các siêu tham số bằng cách sử dụng kết hợp với các thuật toán tối ưu, và tạo thành các mô hình học máy lai (Hybrid machine learning). Để đánh giá tác động do con người gây ra, nghiên cứu đã tiến hành phân tích chi tiết về những thay đổi trong mô hình sử dụng đất và sử dụng các chỉ số như NDVI và NDBI. Những yếu tố này đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành sự khác biệt về xác suất xảy ra lũ quét giữa hai khoảng thời gian.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của con người trong hai thập kỷ qua đã làm xác suất xảy ra lũ quét tăng lên một cách đáng báo động, lần lượt là 7,69% và 4,01% ở các khu vực được phân loại là có nguy cơ cao và rất cao.

Các mô hình học máy được tối ưu hóa có tỷ lệ chính xác cao và đã chứng minh rằng việc kết hợp các kỹ thuật khác nhau sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất. Những phát hiện của nghiên cứu rất quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách, cung cấp bằng chứng thuyết phục cho việc lập kế hoạch phát triển bền vững nhằm giảm nguy cơ lũ quét trong tương lai.

Các thành viên của hội đồng đã đánh giá cao các đóng góp về học thuật và thực tiễn của nghiên cứu. Bên cạnh đó, hội đồng cũng góp ý, chỉnh sửa để hoàn thiện nội dung và nhất trí thông qua nội dung của luận án. NCS Hoàng Đức Vinh sẽ được cấp bằng TS sau khi hoàn thiện luận án, cũng như hoàn thành các thủ tục hồ sơ với thư viện, với khoa và với trường ĐH Quốc lập trung ương Đài Loan.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ.

 

Theo ihrce.org.vn